ព័ត៌មានថ្មីៗ

7 Sep, 2018

 

ការកែសម្រួលសេវាខ្សែរថ ប៉ោយប៉ែត

០៧-កញ្ញា-២០១៨

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ខ្សែផ្លូវដែក និងស្ពាន

មួយចំនួនត្រូវការកែសម្រួលថ្មីចាប់ផ្តើមពីខែនេះទៅ ។

យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់លោក-អ្នកស្តីពីដំណើរការជាធម្មតាតាមកាលវិភាគជាថ្មីនៅពេលក្រោយ

ការកែលំអជួសជុលកំណាត់ផ្លូវដែកជាថ្មី នឹងចាប់ផ្តើមពីបាត់ដំបង និងសេរីសោភណ្ឌ និងបាត់ដំបងមកពោធិសាត់

ការកែលំអជួសជុលកំណាត់ផ្លូវដែកជាថ្មី រួមមានស្ពានចំនួន៥ គឺចាប់ផ្តើមជួសជុលជាថ្មី, បន្ថែថ្ម, វាយបង្ហាប់ថ្ម និង

ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនពិនិត្យរ៉ៃ។

ជាបឋម, យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការអាក់ខាននេះ ពីព្រោះការងារជួសជុលកាំណាត់ផ្លូវដែកដើម្បីពង្រឹង

សុវត្ថិភាពផ្លូវដែក អាចបន្ថែមល្បឿនលឿនជាងមុន និងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។

មានន័យថា សេវាខ្សែរថ នឹងបំរើសេវាបានតែម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៏ តាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖

  • ថ្ងៃច័ន្ទ ម៉ោង០៦៣០នាទី ចេញដំណើរពីភ្នំពេញ ទៅប៉ោយប៉ែត និងថ្ងៃអង្គារិ៏វេលាម៉ោង០៦៣០នាទីចេញ

ពីប៉ោយប៉ែត មកភ្នំពេញ

សេវាបន្ថែម នឹងដំណើរការ ដូចខាងក្រោម៖

  • ថ្ងៃសៅរិ៏ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្សតិ៏ ថ្ងៃសុក្រ នឹងមានខ្សែរថពីប៉ោយប៉ែត មកសិរីសោភណ័ ហើយ

 

  • សេវានេះក្រាន់តែក្នុងកំឡុងពេលជួសជុលផ្លូវ និងស្ពាន ដែលកំពុងអនុវត្តដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ និងត្រលប់

មកបំរើសេវាជាធម្មតាវិញក្រោយការជួសជុលរួចរាល់ យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ព៌តមានដល់លោក-អ្នកជាក្រោយ ។

សូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីចំពោះការរួមសហការ

នាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ

 

 

កាលបរិច្ឆេទក្នុងកំឡុងពេលកែលំអជួសជុលផលូវដែកដូចខាងក្រោម

  • ថ្ងៃសៅរិ៏ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្សតិ៏ និងថ្ងៃសុក្រ នឹងមានខ្សែរថពីប៉ោយប៉ែត មកសិរីសោភណ័ ហើយត្រលប់ទៅវិញប្រចាំថ្ងៃតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖

ប៉ោយប៉ែត

ចេញដំណើរ

សិរីសោភណ័

មកដល់

សិរីសោភណ័

ចេញដំណើរ

ប៉ោយប៉ែត

មកដល់

08:00AM

08:40AM

09:40AM

10:20AM

11:00AM

11:40AM

13:00

13:40

15:00

15:40

16:55

17:35

 

ភ្នំពេញ ទៅប៉ោយប៉ែត

ថ្ងៃច័ន្ទ ០៦៣០ ចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែត

ថ្ងៃអង្គារិ៏ ០៦៣០ ចេញដំណើរពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញ្

សូមស្វាគមន៌

click image to elarge

We welcome you to our web page and invite you to work with my professonal team at Royal Railway.

The Royal Government of Cambodia has outsourced its railway operations under a 30 year exclusive concession to Royal Railway to operate the Cambodian Railway Network.

Thank you

Neak Okhna Kith Meng
 

ទំហំពេញ
© Copyright 2018 Royal Railways . All Right Reserved

Designed & Hosted by: Serving Web Solution.