ព័ត៌មានថ្មីៗ

22 Oct, 2018

ការកែសម្រួលសេវាខ្សែរថ ប៉ោយប៉ែត

១០-តុលា-២០១៨

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ខ្សែផ្លូវដែក និងស្ពាន

មួយចំនួនត្រូវការកែសម្រួលថ្មីចាប់ផ្តើមហើយ។

យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់លោក-អ្នកស្តីពីដំណើរការជាធម្មតាតាមកាលវិភាគជាថ្មីនៅខែមករាឆ្នាំ២០១៩

ការកែលំអជួសជុលកំណាត់ផ្លូវដែកជាថ្មី នឹងចាប់ផ្តើមពីបាត់ដំបង និងសេរីសោភណ្ឌ និងបាត់ដំបងមកពោធិសាត់

ការកែលំអជួសជុលកំណាត់ផ្លូវដែកជាថ្មី រួមមានស្ពានចំនួន៥ គឺចាប់ផ្តើមជួសជុលជាថ្មី, បន្ថែថ្ម, វាយបង្ហាប់ថ្ម និង

ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនពិនិត្យរ៉ៃ។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការអាក់ខាននេះ ពីព្រោះការងារជួសជុលកាំណាត់ផ្លូវដែកដើម្បីពង្រឹង

សុវត្ថិភាពផ្លូវដែក អាចបន្ថែមល្បឿនលឿនជាងមុន និងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។

 

សូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីចំពោះការរួមសហការ

នាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ

 

សូមស្វាគមន៌

click image to elarge

We welcome you to our web page and invite you to work with my professonal team at Royal Railway.

The Royal Government of Cambodia has outsourced its railway operations under a 30 year exclusive concession to Royal Railway to operate the Cambodian Railway Network.

Thank you

Neak Okhna Kith Meng
 

ទំហំពេញ
© Copyright 2019 Royal Railways . All Right Reserved

Designed & Hosted by: Serving Web Solution.